Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja do klasy sportowej 2019/2020 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Ochrona Danych Osobowych Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
24.01.2020r.
IP: 3.227.2.246
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Dokumenty organu prowadzącego dotyczące rekrutacji

 • Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 17 styczna 2019 r.
   pobierz
 • Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 17 styczna 2019 r.
   pobierz


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-01-25 15:37:13
Komunikaty, zarządzenia i inne dokumenty

 • Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota” Roweckiego w Mrągowie z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2019/2020
   pobierz
 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr4 w Mrągowie z dn. 25 stycznia 2019 r. (Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie)
   pobierz


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-01-26 25:41:52
Dokumenty dotyczące rekrutacji
do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2019/2020

Oddział przedszkolny

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
   pobierz
 • Deklaracja kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie.
   pobierz
 • Załącznik nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020 (oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata).
   pobierz
 • Załącznik nr 2 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020 (oświadczenie wnioskodawcy o samotnym wychowaniu dziecka).
   pobierz
 • Załącznik nr 3 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020 (oświadczenie o zamieszkaniu).
   pobierz
 • Załącznik nr 4 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020 (oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie).
   pobierz
 • Załącznik nr 5 do Wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020 (oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu).
   pobierz
 • OŚWIADCZENIE potwierdzające przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka wolę uczęszczania do oddziału przedszkolnego.
   pobierz
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczniów.
   pobierz

Klasa I szkoły podstawowej


 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie
   pobierz
 • Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020.
   pobierz
 • Załącznik nr 1 do Zgłoszenia o przyjęcie dziecka do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020 (oświadczenie o miejscu zamieszkania).
   pobierz
 • Załącznik nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020 (oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie).
   pobierz
 • Załącznik nr 2 do Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020 (oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania krewnych).
   pobierz
 • Załącznik nr 3 do Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020 (oświadczenie rodziców o spełnianiu rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie).
   pobierz
 • Załącznik nr 4 do Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020 (oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu).
   pobierz
 • Załącznik nr 5 do Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020 (oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, że rodzic / opiekun kandydata jest absolwentem Szkoły Podstawowej Nr 4 lub byłego Zespołu Szkół Nr 4 w Mrągowie).
   pobierz
 • OŚWIADCZENIE potwierdzające przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka wolę uczęszczania do klasy I szkoły podstawowej.
   pobierz
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczniów.
   pobierz


Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2019-01-26 15:42:16