Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2019/2020 Rekrutacja do klasy sportowej 2019/2020 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Ochrona Danych Osobowych Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
17.01.2020r.
IP: 18.207.240.35
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Rok 2018/2019 Rok 2017/2018 Rok 2016/2017 Rok 2015/2016 Rok 2014/2015 Rok 2013/2014
Rok szkolny 2013/2014

Rejestracja kandydatów do szkół średnich

Uwaga uczniowie klas trzecich gimnazjum! Rejestracja kandydatów do szkół średnich w systemie KSEON Optivum rozpocznie się 19-05-2014 o godz. 00:00.

Link do strony logowania:

www.mragowo.edu.com.pl

Praktyki zawodowe

  

Zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów klas III gimnazjum do zapoznania się z informacją, Cechu Rzemiosł Różnych w Mrągowie - Związku Pracodawców, zawierającą wykaz zakładów zrzeszonych w tym związku, które zgłosiły zapotrzebowanie na młodocianych pracowników na rok szkolny 2014/2015.

Ogółem 57 zakładów zrzeszonych w CRR Mrągowo zgłasza chęć szkolenia 98 pracowników młodocianych w 13 zawodach.

Szczegółowe informacje można uzyskać od szkolnego doradcy zawodowego w każdy poniedizałek 14.25 -15.25 i wtorek 11.30 - 12.30, 14.25 - 15.25 i u pedagoga szkolnego.

doradca zawodowy mgr inż. Wojciech Doda


„Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego”

ZAPROSZENIE
do korzystania z „Informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego”

(publikacja Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie).

  

Zapraszam wszystkich chętnych do korzystania z „Informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego” opracowanego na podstawie Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (KZSZ) Ministerstwa Edukacji Narodowej i zawierającego krótkie opisy zawodów oraz ścieżek edukacyjnych pozwalających zdobyć wymarzony zawód.

W informatorze opisano 193 zawody kształcenia zawodowego wraz z informacją o typach szkół ponadgimnazjalnych, w których odbywa się kształcenie.

Mam nadzieję, że „Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego” będzie przystępną i użyteczną lekturą dla uczniów, nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych.

doradca zawodowy mgr inż. Wojciech Doda


Tygodniowy plan zajęć z doradztwa zawodowego.