Copyright © 2017 by SP4
Misja i wizja szkoły Z życia szkoły Rekrutacja 2018/2019 Projekty edukacyjne Osiągnięcia Zajęcia pozalekcyjne Doradztwo zawodowe Galeria Kontakt Ogłoszenia Projekty międzynarodowe
Wymiany międzyszkolne
Projekt
"Aktywna Tablica"
Rok dla Niepodległej O szkole
Minimalne Aktualne
800x600
IE 6.0
Mozilla
Netscape
Opera
22.10.2018r.
IP: 54.162.133.222
Zajęcia pozalekcyjne
dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4
im. Generała Stefana "Grota" Roweckiego w Mrągowie
na rok szkolnym 2017/2018

W koncepcji pracy pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mrągowie naczelnym założeniem jest wszechstronny rozwój ucznia. W związku z tym zorganizowano uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z założeniami nauczanych treści programowych i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów mających trudności w nauce, z opanowaniem bieżących treści programowych, i tym, którzy będą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Indywidualna praca z uczniami mającymi trudności w nauce z pewnością pozwoli na eliminowanie tych niepowodzeń i przyczyni się do wzrostu wiary we własne możliwości oraz rozbudzi ich motywację do wytrwałej i systematycznej pracy na co dzień.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w roku szkolnym 2017/2018 oferuje następujące zajęcia pozalekcyjne:

I. Zajęcia specjalistyczne:

  • korekcyjno-kompensacyjne,
  • rewalidacyjne,
  • logopedyczne,
  • dydaktyczno-wyrównawcze,
  • rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne (tzw. socjoterapeutyczne),
  • terapię psychologiczną,
  • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – doradztwo zawodowe,
  • gimnastykę korekcyjną,
  • porady i konsultacje z pedagogami szkolnymi, psychologiem i wychowawcami klas.

II. Koła przedmiotowe i inne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
Ostatnia zmiana: Wojciech Doda 2017-11-10 17:47:10